Zasady przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Monika Balvar Sukeniková
Numer REGON: 01786806
siedziba: Záolší 477, 739 94 Vendryně
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą według ustawy o działalności gospodarczej niezapisana w Rejestrze Handlowym
Osoba niebędąca podatnikem VAT

Jestem dostawcą usług fotograficznych („usług“). W trakcie dostawy danch usług i podczas twoich odwiedzin danych stron internetowych przetwarzam twoje dane osobowe. Chronię twoje dane osobowe i dysponuję nimi według obowiązująch przepisów prawnych.

DANE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTAM, O ILE

 • wykonam dla ciebie usługi fotograficzne,
 • będziemy razem komunikować (przez telefon, za pośrednictwem e-mailów lub innych wiadomości elektronicznych lub o ile uzupełnisz i wyślesz formularz na stronie www.monikasukenikova.cz,
 • o ile odwiedzisz stronę www.monikasukenikova.cz.

DLACZEGO PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

 • realizuję umowę, którą razem zawarliśmy – wykonuję dla ciebie moje usługi („umowa“)
 • komunikujemy razem, odpowiadam na twoje pytania („komunikacja“)
 • cele marketingowe – wysyłanie newsletteru i przekazów handlowych („marketing“)
 • chronię swój uzasadniony interes („uzasadniony interes“)
 • wypełniam obowiązki prawne („obowiązki prawne“)
 • odwiedzasz dane strony internetowe („strony internetowe“)

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAM I KIEDY ICH PRZETWARZAM?

 • imię i nazwisko – umowa, komunikacja, marketing, uzasadniony interes, obowiązki prawne
 • e-mail – umowa, komunikacja, marketing, uzasadniony interes, obowiązki prawne
 • telefon – umowa, komunikacja, uzasadniony interes, obowiązki prawne
 • REGON, NIP – umowa, komunikacja, uzasadniony interes, obowiązki prawne
 • adres – umowa, komunikacja, uzasaniony interes, obowiązki prawne
 • numer rachunku bankowego i inne dane dotyczące transakcji – umowa, uzasadniony interes, obowiązki prawne
 • dalsze informacje, które mi przekażesz
 • informacje o przeglądaniu stron (cookies, adres IP) – strony internetowe

JAK DŁUGO BĘDĘ PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzam tylko przez czas, który ustalony jest w przepisach prawnych lub przez niezbędny w związku z celami ich przetwarzania. Czas przetwarzania zależy od powodu, dlaczego twoje dane osobowe przetwarzam:

 • umowa, zamówienie – 10 lat od zakończenia umowy, komunikacji – do chwili zakończenia komunikacji
 • marketing – dopóki mam twoją zgodę
 • uzasadniony interes – to zależy i przestrzegam w związku z tym przepisy prawne, ogólnie to 3 lata
 • przepisy prawne – to zależy i przestrzegam w zwziązku z tym przepisy prawne

KOMU UDOSTĘPNIAM DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe wykorzystuję tylko do wyżej wymienionych celów. Jednak nie wszystkie, które ich dotyczą, potrafię przeprowadzić sama. Z tego powodu muszę w niezbędnym zakresie udostępnić dane osobowe usługom stron trzecich (spółki specjalizowane). Ze stronami trzecimi, którym dane osobowe udostępniam, mamy zawartą umowę, na podstawie której jesteśmy zdolni zapewnić i chronić twoje prawa w obszarze ochrony danych osobowych.

Dla działania domeny, stron internetowych i e-mailu wykorzystuję usług spółki IT & WP HOST s.r.o., Lesní 1131/19 31200 Plzeň, numer REGON: 0600163

Dla działania stron internetowych wykorzystuję usługę WordPress, który prowadzony jest przez Automattic Inc., z siedzibą 60 29th Street, Suite 343, San Francisco 94110, California, Stany Zjednoczone. WordPress zobowiązany jest do przestrzegania zasad GDPR.

W przypadkach, które ustala ustawa, zobowiązani są do udostępnienia niektórych danych osobowych np. organom działającym w zakresie karnym, sądom lub innym organom publicznym.

JAKIE MASZ PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo dostępu – o ile chcesz wiedzieć, czy przetwarzam twoje dane osobowe, możesz mnie o to zapytać i uzyskać do nich dostęp.
 • prawo do poprawienia niedokładnych lub uzupełnienia niezupełnych – o ile uważasz, że przetwarzam ich niedokładne lub niezupełne.
 • prawo do usunięcia – jeśli mnie poprosisz, usunę dane osobowe, które nie są już potrzebne, są niezgodne z prawem, nie mam powodów do ich przetwarzania lub nie mam już obowiązek wynikający z prawa do ich przetwarzania.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli mnie poprosisz o ograniczenie przetwarzania, uniemożliwię dostęp do twoich danych osobowych, tymczasowo ich usunę, zachowam lub przeprowadzę inne kroki przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia – jeśli mnie o to poprosisz, udostępnię twoje dane osobowe stronom trzecim. Twój wniosek nie przyjmę, jeśli byłyby niekorzystnie naruszone prawa i swoboda innych osób.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – jeżeli wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych i i ja nie udowodnię poważny uzasadniony powód przetwarzania, który przeważa nad twoimi prawami i swobodami, muszę przetwarzanie natychmiastowo skończyć.
 • prawo wnoszenie skarg – w przypadku twojego niezadowolenia z przetwarzaniem twoich danych osobowych, możesz się zwrócić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane prawa możesz wykonywać tylko zgodnie z przepisami prawnymi.

COOKIES

Na danych stronach wykorzystuję cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisują się w trakcie przeglądania stron internetowych do twojej przeglądarki internetowej. Pliki cookies umożliwiają łatwiejsze wykorzystywanie danych stron internetowych i dostosowują ich treść do twoich preferencji i potrzeb.

Do zastosowania cookies, które są konieczne do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania stron internetowych, nie potrzebuję twojej zgody. Do zastosowania wszystkich pozostałych opcjonalnych cookies potrzebna jest twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez kliknięcie na wybrany rodzaj cookies. Twoją zgodę z wykorzystywaniem cookies możesz kiedykolwiek na danych stronach internetowych zmienić lub wycofać.

NA DANYCH STRONACH WYKORZYSTUJĘ TYLKO COOKIES:

Niezbędne cookies – dane cookies są konieczne dla właściwego i bezpiecznego funkcjonowania danych stron internetowych. Do ich korzystania nie potrzebuję twojej zgody.

Cookies analityczne – dane cookies umożliwiają mi śledzenie i zrozumienie, w jaki sposób korzystasz z moich stron internetowych.

CZY COŚ POTRZEBUJESZ SIĘ JESZCZE DOWIEDZIEĆ?

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania lub ochrony twoich danych osobowych, napisz do mnie na adres e-mail sukenikovamonika@gmail.com.

Przetwarzanie i ochronę twoich danych osobowych nadzoruje Urząd Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, że coś jest według ciebie nie tak, możesz się do danego urzędu zwrócić składając skargę lub inny wniosek: www.uoou.cz.

V Pradze, w dniu 8.3.2023